Izaberite vaš jezik

Nacionalni softver za proračun energetskih karakteristika zgrada - MEEC (Montenegrin Energy Efficiency Certification) razvijen je u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Sl. list Crne Gore“ br. 57/14, 29/10 i 140/22), Pravilnikom o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada („Sl. list Crne Gore“ br. 47/24) i Pravilnikom o sertifikovanju energetskih karakteristika zgrada („Sl. list Crne Gore“ br. 47/24).


MEEC softver podržava dva načina rada: 

  • proračun za sertifikovanje energetskih karakteristika zgrada, koji podrazumijeva proračun pri standardizovanim uslovima, odnosno onemogućena je izmjena podataka koji su predefinisani u korisničkim profilima, 
  • proračun potrošnje energije, koji podrazumijeva mogućnost izmjene podataka predefinisanih u korisničkim profilima u skladu sa stvarnim načinom korišćenja zgrade.


Algoritam proračuna je usaglašen sa zahtjevima EU Direktive o energetskim karakteristikama zgrada (EPBD) i baziran je na standardu DIN V 18599. Ovaj standard ispunjava zahtjeve Aneksa 1 EPBD direktive u kojem je definisano da „Države članice razvijaju svoju nacionalnu metodologiju proračuna prateći nacionalne anekse opštih standarda ISO 52000-1 , 52003-1, 52010-1, 52016-1 i 52018-1, razvijene pod mandatom M/480, datim Evropskom komitetu za standardizaciju (CEN)”. Softver koristi algoritam proračuna ibp18599kernel Fraunhofer instituta za građevinsku fiziku, u kojem je implementirana metodologija propisana DIN V 18599:2018 standardom za izračunavanje potrebne energije , potrošnje finalne i primarne energije u zgradama.

 

Softver se može preuzeti nakon korisničke registracije na ovom sajtu.

 

Priznanja
MEEC softver je razvijen u okviru projekta „Program energetske efikasnosti u javnim zgradama“.

Partneri na projektu su:

  • Fraunhofer Institut za građevinsku fiziku IBP, Njemačka
  • Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore,
  • Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, Njemačka
  • Njemačka razvojna banka (KfW).